> Rietendak schoorsteen - Hendriks Vegers > Menu

Rietendak schoorsteen

Reinigen van schoorsteenkanalen van rieten daken

Als schoorsteenveegbedrijf zijn wij ook gespecialiseerd in het vegen van schoorsteenkanalen in woningen met rieten daken. Doordat de verzekeringen hier steeds hogere eisen aan stellen kunnen wij voor u ook een inspectie uitvoeren en een rapport aanleveren met foto zodat u dit kunt overleggen aan de verzekering.

Als het mogelijk is kunnen wij met een speciale ladder-constructie via het rieten dak bij de schoorsteen komen 

Bij deze werkwijze kunnen wij u schoorsteen van boven controleren en waar nodig ook u vonkenvanger reinigen .

Schoorstenen met rietendaken worden door ons mechanisch geveegd  van onderaf indien dit mogelijk is.

De tarieven voor de werkzaamheden van schoorsteenkanalen met rieten daken.

  • Schoorsteenvegen mechanisch    € 90,00
  • Schoorsteenvegen mechanisch  incl reiniging vonkenvanger  € 135,00
  • Schoorsteenvegen mechanisch incl  camera inspectie  € 185,00
  • Schoorsteenvegen mechanisch incl camera inspectie en rapport  € 225,00

Schoorsteenvegen mechanisch incl camera inspectie kanaal en inspectie vonkenvanger door middel van rietstoelen op dak of met drone incl rapport met foto s € 325,00