> Rietendak schoorsteen - Hendriks Vegers > Menu

Rietendak schoorsteen

Als schoorsteenveegbedrijf zijn wij ook gespecialiseerd in het vegen van schoorsteenkanalen in woningen met rieten daken. Doordat de verzekeringen hier steeds hogere eisen aan stellen kunnen wij voor u ook een inspectie uitvoeren en een rapport aanleveren met foto zodat u dit kunt overleggen aan de verzekering.

Reinigen van schoorsteenkanalen van rieten daken

Wij kunnen met een speciale ladder-constructie via het rieten dak bij de schoorsteen komen. Met deze werkwijze kunnen wij u schoorsteen van boven controleren en waar nodig ook uw vonkenvanger reinigen. Schoorstenen met rietendaken worden door ons mechanisch geveegd. Dit doen we van onderaf indien dit mogelijk is.

De tarieven voor de werkzaamheden van schoorsteenkanalen met rieten daken.

  • Schoorsteenvegen mechanisch    € 95,00
  • Schoorsteenvegen mechanisch  incl. reiniging vonkenvanger  € 145,00
  • Schoorsteenvegen mechanisch incl.  camera inspectie  € 185,00
  • Schoorsteenvegen mechanisch incl. camera inspectie en rapport  € 225,00

Schoorsteenvegen mechanisch incl. camera inspectie kanaal en inspectie vonkenvanger door middel van rietstoelen op dak of met drone incl. rapport met foto s € 325,00.

Maak een afspraak